Unibep miał 6,51 mln zł zysku netto, 11,35 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Unibep odnotował 6,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 23,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 11,35 mln zł wobec 26,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 724,61 mln zł w I-II kw. 2019 r. wobec 814,32 mln zł rok wcześniej.

"Chcę podkreślić, że zarówno sprzedaż, jak też zysk netto Grupy są zgodne z przewidywaniami zarządu. Spadek zysku netto należy tłumaczyć głównie porównaniem tegorocznego do ubiegłorocznego wyniku Unidevelopment SA w tym samym okresie. Przypomnę, że nasz deweloper w pierwszym półroczu 2018 r. przekazał do użytku większość mieszkań i lokali. Obecnie Unidevelopment SA rozpocznie przekazywanie większości mieszkań i lokali w prowadzonych inwestycjach dopiero w II półroczu 2019 r., co niewątpliwie będzie miało wpływ na wynik i spółki i całej Grupy" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 6,03 mln zł wobec 3,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)