Liczba kandydatów na liście wyborczej zależy od liczby mandatów wybieranych w danym okręgu wyborczym. Wynika to z przepisów Kodeksu wyborczego, mówiących o tym, że liczba kandydatów na liście nie może być większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym.

W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybierzemy 7 posłów jest Częstochowa, zaś największym Warszawa - tu do zdobycia jest aż 20 mandatów.

Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała, że w zależności od wielkości okręgu i liczby zarejestrowanych list kandydatów, karta wyborcza w tegorocznych wyborach parlamentarnych może mieć dwa rodzaje - broszury lub karty jednostronicowej.

W małych okręgach, w których wybieranych jest od 7 do 12 posłów (takich okręgów jest 32), karta będzie miała jedną stronę, jeśli zostanie w nich zarejestrowanych maksymalnie 10 list kandydatów. Jeśli w małym okręgu zarejestrowane będzie więcej niż 10 list kandydatów, wówczas karta wyborcza będzie miała formę broszury.

W okręgach dużych - w których wybieranych jest od 13 do 20 posłów (takich okręgów jest 9), karta będzie miała jedną stronę, jeśli zostanie w nich zarejestrowanych maksymalnie 6 list kandydatów. Jeśli w dużym okręgu zarejestrowanych będzie więcej niż 6 list kandydatów, wówczas karta wyborcza będzie miała formę broszury.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała PAP, że Państwowej Komisji Wyborczej zależało, by karty wyborcze miały formę jednej kartki. Zaznaczyła przy tym, że nie we wszystkich okręgach będzie to możliwe. "Widzimy, że jednostronicowa karta wyborcza jest najlepsza zarówno dla wyborców z uwagi na małą liczbę głosów nieważnych, jak i dla komisji wyborczych, które liczą głosy" - powiedziała Pietrzak.

Jeśli w danym okręgu karta wyborcza będzie miała formę broszury, wtedy pierwsza strona tej karty będzie zawierała informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Na trzeciej stronie (drugiej kartce) znajdzie spis treści z listą komitetów. Dopiero na piątej stronie (trzeciej kartce broszury) i kolejnych znajdą się listy kandydatów komitetów wyborczych. Osoby niewidome lub niedowidzące będą mogły głosować z wykorzystaniem nakładki brajlowskiej.

Nazwiska kandydatów do Senatu znajdą się na karcie w formie pojedynczej kartki.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska