Forte miało 16,53 mln zł zysku netto, 32,19 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Forte odnotowało 16,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 32,19 mln zł wobec 39,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 575,29 mln zł w I półroczu 2019 r. wobec 553,54 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Forte w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 575 285 tys. zł, w stosunku do 553 542 tys. zł w analogicznym okresie roku 2018 (wzrost o 3,9 %). Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 487,3 mln zł - 84,7 % sprzedaży ogółem (w I półroczu roku 2018 r. - 460,4 mln zł - 83,2 %). Sprzedaż na rynku polskim wyniosła 88 mln zł (15,3 %) wobec 93,2 mln zł (16,8 %) w analogicznym okresie roku 2018. Udział procentowy sprzedaży na poszczególnych rynkach ukształtował się następująco: kraje niemieckojęzyczne 51,15% (51,7% - 1H2018), Europa Zachodnia i Północna 20,96% (19,3% - 1H2018), Polska 15,30% (16,8% - 1H2018), Europa Środkowa, Południowa i Wschodnia 12,30% (12,2% - 1H2018)" - czytamy w raporcie.

W roku 2019 grupa koncentruje się przede wszystkim na zmianie struktury sprzedaży produktów, jak i dywersyfikacji rynków zbytu, co powinno skutkować pozytywnym wpływem na uzyskiwaną marżę końcową, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 2,76 mln zł wobec 6,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)