Pepees miał 16,23 mln zł zysku netto, 23,56 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Pepees odnotował 16,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,56 mln zł wobec 10,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,09 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 116,76 mln zł rok wcześniej.

"W okresie pierwszego półrocza 2019 roku grupa kapitałowa Pepees osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 127 087 tys. zł w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku 116 757 tys. zł, co oznacza 8,8% wzrost. Spadek dynamiki kosztu własnego sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 4,2% przy wzroście dynamiki przychodów ze sprzedaży wpłynął na osiągnięcie zadawalającego wyniku brutto ze sprzedaży na poziomie 43 999 tys. zł, co oznacza wzrost o 46,4% względem analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

"Grupa rozpoczęła ekspansję na nowe rynki zagraniczne, zwłaszcza Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, Ameryki Południowej oraz rozwijających się państw europejskich. Realizacja tego celu następuje poprzez wdrożenie programu rozwoju eksportu, będącego częścią opublikowanej strategii" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2019 r. wyniósł 14,35 mln zł wobec 6,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych.

(ISBnews)