PKO BP: Eksport towarów wzrośnie o 6,5% do 238,1 mld euro w 2019 r.


Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski prognozuje wzrost wartości eksportowanych towarów o 6,5% w 2019 roku, co przełoży się na wartość na poziomie 238,1 mld euro, wynika z raportu banku "Made in Poland".
"Polska gospodarka osiąga coraz wyższy poziom umiędzynarodowienia. W 2018 r. eksport towarów osiągnął 223,6 mld euro i była to rekordowo wysoka wartość. W 2019 r. przewidywany jest wzrost wartości eksportowanych towarów o 6,5%, co przełoży się na wartość na poziomie 238,1 mld euro" - czytamy w raporcie.
Bank szacuje, że wolniejszy wzrost importu niż eksportu w 2019 r. spowoduje osłabienie deficytu w bilansie handlowym towarami, który może wynieść -2,6 mld euro.
Według wstępnych szacunków PKO BP, eksport usług osiągnie w 2019 r. wartość około 66 mld euro, podał również bank.
"Nadwyżka na rachunku usługowym jest czynnikiem odpowiedzialnym za poprawę salda rachunku bieżącego bilansu płatniczego Polski, które wyrównuje ujemne saldo dochodów. Dzięki temu Polska utrzymuje bliskie równowagi saldo rachunku obrotów bieżących, co utrwala i stabilizuje trwającą w naszym kraju ekspansję gospodarczą" - czytamy w raporcie.
Bank prognozuje, że głównym kierunkiem eksportowym pozostaną kraje europejskie i utrzyma tendencję wciąż rosnącą do 2020 roku.
"PKO Bank Polski prognozuje, iż do 2020 r. trend delikatnego wzrostu utrzyma się i eksport do Europy osiągnie poziom 225,2 mld euro (w tym przy zakładanej znaczącej 9,7% rocznej dynamice eksportu do Rosji w latach 2019- 2020)" - czytamy dalej.
Bank przewiduje, że udział eksportu na rynki pozaeuropejskie w eksporcie ogółem nieznacznie spadnie z 10,9% w 2018 r. do 10,8% w 2020 r. (przy wzroście wartości z 24,4 mld do 27,2 mld euro)
W przypadku eksportu do Azji, szacowany jest jego wzrostu wartości do 13,1 mld euro w 2020 r., ale udział regionu w całkowitym eksporcie Polski spadnie prawdopodobnie do 5,18%, szacuje bank.
"Do 2020 r. prognozuje się utrzymanie dynamiki sprzedaży do Ameryki Północnej na poziomie 6,6-7,1% r/r i na koniec 2020 r. wzrost wartości eksportu z Polski do poziomu 8,4 mld euro" - czytamy w raporcie.
"Ekspansja na rynkach odległych jest bardziej ryzykowna, lecz daje szansę na wyższe zyski. Perspektywiczne są rynki azjatyckie i afrykańskie, które w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwijają, zwiększając zapotrzebowanie na dobra importowane" - ocenił bank.
Według danych ostatecznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), eksport wzrósł o 8,2 r/r do 223,6 mld euro w 2018 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 10,7% r/r do 228,2 mld euro. Ujemne saldo wyniosło 4,6 mld euro wobec dodatniego salda 0,5 mld euro w analogicznym okresie 2017 roku.
Według GUS w okresie styczeń-lipiec 2019 r. eksport wzrósł o 4,8% r/r do 134,8 mld euro, zaś import wzrósł w tym okresie o 3,2% r/r do 134,9 mld euro. Ujemne saldo wyniosło 0,1 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 2,1 mld euro.
(ISBnews)