Porozumienie ws. rozpoczęcia prac nad koncepcją powołania spółki Polskie 5G do budowy infrastruktury usług 5G zawarły w poniedziałek grupa PFR, Exatel, Orange Polska, TMobile Polska oraz Plus.

Minister cyfryzacji, występując na wtorkowej konferencji prasowej podczas 5. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec w Katowicach mówił, że poniedziałkowe porozumienie określa zasady współpracy nad powołaniem operatora (roboczo nazywanego Polskim 5G), czyli spółki, która będzie konsolidowała potrzebną infrastrukturę – z wykorzystaniem m.in. infrastruktury już istniejącej.

„Podpisanie memorandum (…) jest z jednej strony innowacyjnym podejściem do tego, jak można myśleć o budowie sieci 5G – wspólnie, po to, aby optymalizować koszty tej sieci, (...) aby ta sieć została zbudowana relatywnie szybciej, (...) żeby jakość usług była jak najlepsza, ale także żeby to rozwiązanie przyspieszało prace nad bezpieczeństwem i podnosiło poziom bezpieczeństwa tej sieci” - deklarował szef MC.

Zagórski wyjaśnił, że ministerstwo nie jest sygnatariuszem porozumienia, ponieważ zostało ono zawarte między spółkami. „To w istocie list intencyjny podpisany przez pięć podmiotów; szósty, czyli sieć Play, zrobi to w ciągu następnych kilkunastu dni, gdy zostaną potwierdzone ostateczne zgody korporacyjne. Ale to jest porozumienie podpisane przez podmioty komercyjne mimo że PFR i Exatel są spółkami kontrolowanymi przez państwo” - zaznaczył.

Reklama

Pytany przez dziennikarzy, jaka będzie funkcja ministerstwa w realizacji tego projektu Zagórski odpowiedział, że będzie ono „wspierało to działanie, na ile to możliwe, nie zakłócając oczywiście konkurencji”.

„Jak to będzie rozwiązanie, to jeszcze kwestia wypracowania modelu. To porozumienie, które podpisali operatorzy, Exatel i PFR, ma na celu m.in. dokonanie jeszcze analizy biznesowej, czy to się będzie biznesowo opłacać” - wskazał. „Jesteśmy przekonani, po naszych wcześniejszych analizach w ministerstwie, że to na pewno będzie się opłacało globalnie” - zastrzegł.

Minister zadeklarował, że resort będzie chciał tworzyć odpowiednie warunki i wspierać Polskie 5G, które będzie zarządzało siecią na częstotliwości 700 megaherców – w modelu hurtowym, udostępniając usługi operatorom telekomunikacyjnym. „Będziemy chcieli ten proces wspierać. Jeżeli będą potrzebne ew. korekty legislacyjne, będziemy starali się nad tym czuwać; będziemy ten projekt wspierali także na poziomie dyskusji z Komisją Europejską” - uściślił.

Pytany o zaangażowanie w przedsięwzięcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej szef MC wskazał, że UKE będzie zarządzał całym procesem jako regulator, jednocześnie dysponując zasobami państwowymi. Odnosząc się do dostępności pasma 700 MhZ przypomniał, że trwają związane z tym dwa procesy: jeden dotyczy uwolnienia tego pasma w Polsce przez naziemną telewizję cyfrową, a drugi – koordynowany przez Komisję Europejską - wiąże się z ew. zakłóceniami płynącymi w przypadku nieudostępnienia tej częstotliwości przez m.in. Rosję i Białoruś.

Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób pasmo 700 MhZ trafi do spółki Polskie 5G Zagórski zaznaczył, że obecnie trwają jeszcze analizy, jak zrobić to najefektywniej. Zastrzegł jednocześnie, że sieć 5G ma „trochę inny charakter, niż dotychczasowe sieci”. „Ten model hurtowy nie zakłóca naszym zdaniem konkurencji; tak naprawdę będzie pozwalał na udostępnianie infrastruktury każdemu operatorowi, który będzie chciał z niej korzystać” - zaznaczył minister.

Zadeklarował, że aktualny pozostaje planowany termin ustanowienia nowych norm poziomów pól elektromagnetycznych, które w obecnym kształcie są uznawane przez operatorów za jedną z głównych barier rozwoju sieci 5G. „Jesteśmy po rozmowach z ministrem zdrowia, który jest przygotowany, aby to rozporządzenie wydać. Jesteśmy też w trakcie prac grupy roboczej, która nad nim pracuje. Czekamy, aż zostanie przygotowane; wstępny harmonogram zakłada jego przyjęcie w związku z koniecznością przygotowania go do końca roku” - wskazał Zagórski.

W poniedziałek prezes PFR wyjaśniał, że celem wspólnego przedsięwzięcia w ramach Polskiego 5G ma być zapewnienie ogólnopolskiej dostępności usług 5G w wybranych pasmach, bezpieczeństwa technologii i niskich cen usług dzięki synergiom wspólnej infrastruktury. Grupa PFR jest w nie zaangażowana doradczo, z możliwym udziałem w finansowaniu projektu.

Porozumienie zakłada m.in., że operatora 5G wskaże Skarb Państwa. Zaznaczono, że operator ten nie może świadczyć usług komercyjnych konkurencyjnych do usług świadczonych przez obecnych na Polskim rynku operatorów MNO (Mobile Network Operator). Udziałowcy, w zamian za wkład włożony w budowę sieci, otrzymaliby proporcjonalny do wkładu udział w spółce Polskie 5G.

Sieć 5G to określenie stosowane do kolejnej generacji szybkiego, mobilnego internetu. Prace nad rozwojem tego standardu związane są z rosnącą liczbą podłączonych urządzeń do internetu, a także z rozwojem internetu rzeczy. Sieć 5G ma zapewnić m.in. sprawną obsługę rosnącej liczby urządzeń ciągle podłączonych do sieci.

Do 2020 r. Komisja Europejska chce objąć siecią 5G przynajmniej po jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny zostać wyposażone w nią wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.

>>> Czytaj też: Zagórski: Strategia Cyberbezpieczeństwa RP jest gotowa