Neuca miała 27,97 mln zł zysku netto, 52,37 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Neuca odnotowała 27,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 25,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,33 mln zł wobec 31,01 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 52,37 mln zł wobec 43,27 mln zł rok wcześniej,

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2005,05 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1867,12 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale obserwowaliśmy ponadprzeciętną dynamikę wzrostu. Wartość rynku w relacji rok do roku zwiększyła się o blisko 8%. Na rosnącym rynku umocniliśmy naszą pozycję w segmencie aptek niezależnych, zwiększając udziały do 32,1% czyli 0,6 pkt proc. wyżej niż przed rokiem. Łączne udziały grupy wyniosły blisko 29%" - napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy.

"W trzecim kwartale sprzedaż grupy zwiększyła się o 7%, a po dziewięciu miesiącach nasze przychody przekroczyły już 6 mld zł. Wraz ze wzrostem skali biznesu poprawiamy efektywność kosztową. Koszty sprzedaży i zarządu w ostatnim kwartale spadły o ponad 1% w relacji rok do roku. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy blisko 94 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Jest to poziom zbliżony do całorocznych wyników 2018 r. Oznacza to, że wzrost zysku w tym roku jest pewny" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 93,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6128,97 mln zł w porównaniu z 5802,82 mln zł rok wcześniej.

EBITDA w I-III kw. wyniosła 164,35 mln zł wobec 135,48 mln zł rok wcześniej.

"Segment hurtu aptecznego wygenerował po III kwartałach 2019 roku 98% przychodów ze sprzedaży. Segment marek własnych wypracował po dziewięciu miesiącach 2019 roku 117,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. Grupa Neuca sukcesywnie zwiększa skalę działalności w biznesach skierowanych do pacjenta. Przychody ze sprzedaży w segmencie Przychodni, badań klinicznych i telemedycyny po III kwartałach 2019 roku wzrosły o 30% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosły 113,6 mln zł. Obszar biznesów pacjenckich zyskuje coraz większe znaczenie w kontekście budowy wyniku całej Grupy. Na poziomie zysku operacyjnego po trzech kwartałach 2019 r. segment wypracował 12,2 mln zł o 73% więcej niż przed rokiem" - czytamy w raporcie.

Narastająco po III kw. 2019 roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 10,1% i utrzymała się na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie roku 2018. W III kwartale 2019 roku rentowność sprzedaży brutto wyniosła 9,99% (spadek o 0,26 p.p.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 239,43 mln zł wobec 9,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa w trzecim kwartale 2019 r. umocniła pozycję lidera rynku hurtu aptecznego w segmencie aptek niezależnych zwiększając udziały do 32,1% czyli o 0,6 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Łączne udziały wyniosły 28,6% i były na zbliżonym poziomie jak przed rokiem.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2018 r. wyniósł 28,5%.

(ISBnews)