TAG ogłosił wezwanie na 100% akcji Vantage Development po 11,5 zł za akcjęWarszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH - spółka zależna TAG Immobilien AG - wezwał do sprzedaży 48 561 706 akcji Vantage Development, stanowiących 100% kapitału spółki, po 11,5 zł za akcję, podał wzywający.

"Przedmiotem wezwania jest 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu [...] o wartości nominalnej 0,62 zł każda, uprawniających do 48 561 706 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 100% akcji spółki i głosów na jej walnym zgromadzeniu. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Akcje objęte wezwaniem zostaną nabyte po cenie 11,5 zł za jedną akcję.

Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 4 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r. Planowana data transakcji nabycia akcji to 9 stycznia 2020 r. a planowana data rozliczenia transakcji to 13 stycznia 2020 r.

Podmiotem pośredniczącym jest Santander Biuro Maklerskie.

"Wezwanie jest zależne od spełnienia się warunku prawnego w postaci wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej lub warunkowej zgody (z ewentualnymi warunkami, które będą akceptowalne dla wzywającego) na koncentrację przedsiębiorców, tj. przejęcie przez nabywcę kontroli nad spółką" - czytamy dalej.

Wezwanie jest także zależne od podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji lub uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy obowiązującymi w dniu podjęcia uchwały.

"Poprzez nabycie 100% akcji w Vantage, wzywający i pośrednio TAG, zamierza wkroczyć na rynek nieruchomości w Polsce. Przyszłą działalność zamierza prowadzić z naciskiem na sektor mieszkalny. Poza obecną wiodącą działalnością Vantage (budownictwo i sprzedaż lokali mieszkalnych, tj. 'mieszkania na sprzedaż'), wzywający zamierza rozwinąć nowy kierunek działalności 'mieszkania na wynajem', tj. wynajmować mieszkania najemcom w sposób podobny do działalności wzywającego i TAG w Niemczech. Obecna działalność Vantage na komercyjnym rynku nieruchomości nie będzie kontynuowana przez Vantage Development. W związku z tym, działalność ta zostanie przejęta przez obecnych akcjonariuszy Vantage" - podano także.

Wcześniej w listopadzie spółki Fedha, Polska Nutit oraz Trade Bridge Czechy posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Vantage zawarli z TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży 100% akcji spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji po 11,5 zł za sztukę.

TAG Immobilien AG jest spółką z siedzibą w Hamburgu, skupiającą swoją działalność na niemieckim rynku nieruchomości mieszkalnych. Nieruchomości posiadane przez TAG i jej podmioty zależne są położone w różnych regionach północnych i wschodnich Niemiec oraz Nadrenii Północnej-Westfalii. Na dzień 30 września 2019 r. TAG zarządzał łącznie około 84 000 lokalami mieszkalnymi. Akcje TAG są notowane na MDAX Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)