Atende miało 1,4 mln zł straty netto, 3,99 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Atende odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,04 mln zł wobec 5,69 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 3,99 mln zł wobec 7,74 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,48 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 78,11 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Atende osiągnęła w III kwartale oraz narastająco w trzech kwartałach 2019 r. słabsze wyniki, niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Wpływ na to miały głównie słabsze wyniki spółki nadrzędnej Atende wypracowane w III kwartale br. W ujęciu sektorowym trzeba zwrócić uwagę na ograniczenia zamówień przez podmioty sektora publicznego, związane z wyborami parlamentarnymi, co w efekcie przyniosło w samym III kwartale przychody ze sprzedaży niższe o 26,1 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Część przedsiębiorstw, będących klientami Atende, również ograniczyła w tym czasie zamówienia, co miało negatywny wpływ na osiągnięcia w raportowanym kwartale" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 205,59 mln zł w porównaniu z 192,77 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,95 mln zł wobec 11,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 4,22 mln zł wobec 7,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)