KNF obniżyła bufor na ryzyko portfela walutowego Santander BP do 0,04 pkt proc.Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Santander Bank Polska utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 0,04 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego wynosił 0,47 pkt proc.

Bank podał, że wymóg ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,03 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,02 pkt proc. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I.

Pod koniec listopada 2018 r. KNF zaleciła bankowi utrzymanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,47 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego wobec 0,51 pkt proc. wcześniej.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)