"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec listopada 2019 r. wyniosło ok. 962,0 mld zł, co oznaczało wzrost o 1,1 mld zł (plus 0,1 proc.) m/m i wzrost o 7,7 mld zł (plus 0,8 proc.) wobec końca 2018 r." - napisano w komunikacie MF.

Ministerstwo Finansów podało, że zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: w przypadku długu krajowego - ok. 702,7 mld zł, w przypadku długu w walutach obcych: ok. 259,3 mld zł (tj. 27,0 proc. całego długu SP).

Zgodnie z danymi resortu finansów, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2019 r. wyniosło 960 mld 882,36 mln zł, co oznaczało spadek o 17 mld 678,6 mln zł (o 1,8 proc.) w ciągu tego miesiąca oraz wzrost o 6 mld 613,1 mln zł (o 0,7 proc.) od początku 2019 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał