Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 17% r: r do ok. 18,5 mln zł w XIIWarszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Esotiq & Henderson miał ok. 18,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w grudniu 2019 r., co oznacza wzrost o ok. 17% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - grudzień 2019 r. wyniosły około 179 mln zł i były wyższe o ok. 16% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku" - czytamy w komunikacie.

Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży internetowej w grudniu 2019 r. wyniosły ok. 1,3 mln zł i były wyższe o ok. 40% r/r. Narastająco, w okresie styczeń - grudzień 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ok. 16,5 mln zł i były wyższe o ok. 80% niż w analogicznym okresie 2018 r., podano również.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży grupy kapitałowej wyniosła ok. 67% i była niższa o ok. 2 pkt proc. w porównaniu z marżą zrealizowaną w grudniu roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - grudzień 2019 r. wyniosła ok. 61% i według szacunków była niższa o około 2 pkt proc. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa grupy kapitałowej na koniec 2019 r. wynosiła 18 835 m2 i była większa o ok. 5% niż rok wcześniej, wskazano także.

W osobnym komunikacie zarząd Esotiq & Henderson poinformował, że podjął uchwałę o zaprzestaniu publikacji informacji o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach spółki.

"Decyzja o zaprzestaniu publikacji jest wynikiem dokonanej przez zarząd rewizji zasadności przekazywania do publicznej wiadomości wstępnych, niezaudytowanych informacji w okresach miesięcznych. Mając na uwadze powyższe, emitent zakończy publikowanie danych w powyższym zakresie informacją o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach spółki w grudniu 2019 r. Wszelkie istotne informacje na temat działalności oraz wyników finansowych spółki i grupy kapitałowej emitent będzie przekazywał akcjonariuszom poprzez publikację raportów bieżących i okresowych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami" - czytamy w komunikacie.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 155 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)