Podczas briefingu prasowego w MRPiPS Marlena Maląg podkreśliła, że celem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest zabezpieczenie przyszłych emerytur Polek i Polaków. "Półtora tygodnia temu została podpisana umowa i przekazane pierwsze środki z Funduszu Pracy na to, żeby nasze emerytury były wyższe" - powiedziała.

Poinformowała, że w zeszłym tygodniu z Funduszu Pracy przekazano do Polskiego Funduszu Rozwoju pierwszą transzę środków na wypłatę powitalną w PPK dla 1180 osób. To w sumie 295 tys. zł za IV kwartał 2019 r. Szefowa MRPiPS wspomniała też o innych działaniach na rzecz emerytów, jak np. trzynasta emerytura i waloryzacja świadczeń.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys oszacował, że aktywa zgromadzone w PPK na koniec kwietnia wyniosą 1,1 mld zł, a do końca 2020 r. kwota ta wzrośnie do ok. 3 mld zł. Obecnie aktywa PPK wynoszą 275,3 mln zł.

"W styczniu już 20 proc. firm miało podpisane umowy o zarządzanie. Kumulacji spodziewamy się w marcu, kwietniu" - powiedział.

Minister Maląg przypomniała, że system zabezpieczenia emerytalnego Polaków oparty będzie na trzech filarach. Pierwszy z nich to filar publiczny, na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony przez PZU oraz KRUS. Drugi filar to prywatny filar pracowniczy współtworzony lub tworzony przez pracodawców, na który składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz Pracowniczych Programach Emerytalnych. Na trzeci, prywatny filar składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz IKE, które powstaną po przekształceniu OFE.

"W przypadku działających kont IKE i IKZE zauważamy w ostatnich latach stały wzrost aktywów zgromadzonych na tych kontach. Dla IKE to wzrost z 6,7 mld zł w 2016 r. do 8,7 mld zł w 2018 r. W przypadku IKZE w 2018 r. wartość aktywów wyniosła 2,3 mld zł przy 1,1 mld zł w 2016 r." - wskazała Maląg.

Od 1 lipca 2019 r. jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. W II fazie programu PPK do jego wdrożenia zobowiązane są przedsiębiorstwa zatrudniające między 50 a 249 pracowników. Zapisy trwają od 1 stycznia.

Do PPK są automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować lub przystąpić do PPK.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku, pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.(PAP)

autorka: Olga Zakolska