Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) stanowi nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (UE).

Według najnowszej ankiety Eurostatu z 2019 r. (w której dane dotyczą roku poprzedniego) w 2018 r. 9 proc. unijnych przedsiębiorstw zatrudniło lub próbowało zatrudnić specjalistów ICT, z tego ponad połowa (58 proc.) zgłosiła problemy z obsadzeniem wakatów wymagających wysokich kwalifikacji w zakresie ICT.

>>> Czytaj też: Najpierw pensje pracowników, potem podatki. Zobacz, co w pierwszej kolejności opłacają firmy

Odsetek przedsiębiorstw, które miały trudności z rekrutacją odpowiednich fachowców sukcesywnie rośnie. W 2013 r. 37 proc. firm, które miały wolne wakaty dla specjalistów ICT, deklarowało, że nie mogło znaleźć dobrego kandydata. Rok później, w 2014 r., trudności zgłaszało 38 proc. firm. W kolejnych latach problem jeszcze bardziej się pogłębił. Odsetek przedsiębiorstw raportujących problemy ze znalezieniem specjalisty ICT gwałtownie rósł o 4-6 punktów procentowych każdego roku, osiągając najwyższy poziom w 2018 r.

Reklama

Spośród państw członkowskich UE najtrudniej było zatrudnić wykwalifikowanych pracowników teleinformatycznych przedsiębiorstwom w Rumunii. Chociaż tylko 3 proc. rumuńskich przedsiębiorstw rekrutowało lub próbowało rekrutować specjalistów ICT w 2018 r., to aż 90 proc. z nich miało trudności z obsadzeniem tych wakatów.

Rekrutacja specjalistów ICT była trudna dla przedsiębiorstw także w Czechach, gdzie 80 proc. z nich miało kłopot ze znalezieniem odpowiedniego kandydata. Niewiele lepiej było Austrii (74 proc.) i Szwecji (72 proc.). Tylko w dwóch państwach członkowskich UE - Hiszpanii (27 proc.) i Grecji (38 proc.), odsetek firm mających trudności z rekrutacją specjalistów ICT był poniżej 40 proc.

Na tle całej Wspólnoty polscy przedsiębiorcy nie mają jeszcze tak źle. W naszym kraju 46 proc. firm raportowało problem z obsadzeniem wakatów na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji ICT. To znacznie poniżej średniej dla całej Unii. Jednak podobnie jak w całej UE, także w naszym kraju problem z pracownikami ICT narasta. Od 2013 r. do 2018 r. odsetek ten wzrósł z 29 proc., czyli o 17 pkt proc.

>>> Czytaj też: Wskaźnik Dobrobytu w Polsce zanurkował, takiego spadku nie było od 11 lat. To koniec rynku pracownika?