Wasko miało 1,13 mln zł zysku netto, 1,16 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Wasko odnotowało 1,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 8,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,16 mln zł wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,92 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 126,51 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2019r Grupa Kapitałowa Wasko S.A. wypracowała dodatni wynik wynoszący 19,9 mln zł na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, przy zysku ze sprzedaży 4,4 mln zł i zysku netto na poziomie 0,8 mln zł. Pozytywny wpływ na wyniki miała sprzedaż robót w ramach realizacji kontraktu GSMR oraz usług dla NASK i dostaw dla administracji rządowej. Ujemną korektę przychodów ze sprzedaży, a tym samym wyniku finansowego spowodowało odstąpienie Miasta Katowice od umowy na realizację projektu 'Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach'. Opisane powyżej zdarzenie wpłynęło na zmiany wartości szacunkowych dotyczących wyceny przychodów, które spółka rozpoznawała zgodnie z MSSF 15 na łączną kwotę 6,8 mln zł. Kwota to obniżyła wynik finansowy grupy w IV kwartale 2019r." - czytamy w raporcie.

W całym 2019 r. spółka miała 5,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 420,87 mln zł w porównaniu z 319,81 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 4,54 mln zł wobec 2,45 mln zł straty rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)