Z informacji na stronie internetowej MRPiPS wynika, że nowa wiceminister rodziny urodziła się w Jarosławiu. Jest socjologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była sekretarzem stanu i pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego.

Schmidt-Rodziewicz jest posłanką obecnej kadencji Sejmu. Zasiadała także w Sejmie VIII kadencji. Była członkiem parlamentarnych grup bilateralnych: polsko-litewskiej, polsko-francuskiej, polsko-izraelskiej, wiceprzewodnicząca grupy polsko-brytyjskiej. Schmidt-Rodziewicz była także przewodnicząca komisji łączności z Polakami za granicą, członkiem komisji polityki społecznej i rodziny, a także podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych w Sejmie VIII kadencji.

W latach 2014-2015 Anna Schmidt-Rodziewicz była radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego; przewodnicząca komisji edukacji, kultury i kultury fizycznej, wiceprzewodnicząca komisji ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej i społecznej. Członek Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Nowa wiceszefowa MRPiPS była także nauczycielem i urzędnikiem administracji państwowej i samorządowej. Działaczka społeczna, współorganizator akcji charytatywnych. Hobbystycznie pianistka – Anna Schmidt-Rodziewicz jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej.

W ministerstwie kierowanym przez Marlenę Maląg oprócz nowej wiceminister, są także sekretarze stanu Stanisław Szwed, Iwona Michałek i Paweł Wdówik, oraz podsekretarze Kazimierz Kuberski, Barbara Socha i Alina Nowak.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec