Minister infrastruktury zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. Obwodnica została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic i jest jedną z kilkunastu inwestycji planowanych do uruchomienia w 2020 r., podał resort.

"Program budowy 100 obwodnic to poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Dotrzymujemy słowa i zgodnie z zapowiedzią dzisiaj zatwierdzamy finansowanie dla pierwszego zadania z tego programu" - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, cytowany w komunikacie.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wąchocka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 42. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa inwestycja ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, drogą ekspresową S7, Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Starachowic. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju, podano także.

Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Dla obwodnicy opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję środowiskową i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji, wykonano powierzchniowe badania archeologiczne oraz wypłacono odszkodowania za nabyte nieruchomości. Podpisanie umowy z wykonawcą trasy jest planowane w 2021 r., dodano.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie świętokrzyskim powstaną 4 obwodnice:

- Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42,

- Chmielnika w ciągu dróg krajowych 73/78,

- Osieka w ciągu drogi krajowej 79,

- Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, wymienia także MI.

>>> Czytaj też: „New Scientist”: Pandemia wkracza w decydującą fazę. Kluczowe będą najbliższe tygodnie