"Polskie Koleje Państwowe pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych swoimi działaniami wpisują się w szeroki plan wsparcia dla przedsiębiorców i przewoźników współpracujących ze spółką. Taka reakcja na straty ponoszone każdego dnia przez partnerów biznesowych to dowód solidarności w wymiarze gospodarczym, tak potrzebnej wszystkim polskim firmom" – powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Spółka poinformowała, że zwolnienie z opłat nie obejmuje kosztów mediów, a zwolnienie z czynszu będzie musiało zostać poprzedzone aneksowaniem umów najmu czy dzierżawy. "Na pomoc mogą liczyć także pozostali najemcy, w stosunku do których przewidziane zostały takie udogodnienia jak: zawieszenie 80 proc. czynszu należnego za okres od 15 marca do 30 kwietnia br. i zawieszenie 80 proc. należnych opłat eksploatacyjnej i marketingowej w tym okresie" - napisano w komunikacie.

Dodano, że na indywidualnie uzasadniony wniosek najemcy PKP S.A. nie wykluczają częściowego umorzenia zawieszonych należności w przypadku wykazania przez najemcę skutków ograniczenia działalności gospodarczej przyczynami związanymi z epidemią. "Szczegółowe warunki zawieszenia i zwolnienia z opłat zostaną określone w odrębnych aneksach umów zawartych z PKP S.A." - podano.

"W tej trudnej sytuacji wszyscy powinniśmy z całą mocą i pełną determinacją działać, aby skutki epidemii były jak najmniej dotkliwe. Obecnie przechodzimy trudny czas ze względu na swoistą społeczną kwarantannę, natomiast przed nami wyzwania związane z kondycją gospodarki. Bardzo się cieszę, że spółki kolejowe rozumieją tę potrzebę i podejmują właściwe działania" - stwierdził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Reklama

W komunikacie podano, że zawieszone zostanie także pobieranie opłaty za dostęp do infrastruktury usługowej za okres od 15 marca do 30 kwietnia, a przewoźnicy kolejowi zostaną obciążeni wyłącznie za faktycznie zrealizowane zatrzymania pociągów w tym okresie. "Na indywidualnie uzasadniony wniosek przewoźnika pasażerskiego możliwe będzie udzielenie dodatkowego opustu z uwzględnieniem znacznego spadku liczby pasażerów" - poinformowano.

Dodano, że również PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec najemców działających w obszarze dworców, peronów, przejść przewidują obniżenie opłat na poziomie podobnym jak PKP S.A.

"Na bieżąco współpracujemy z przewoźnikami pasażerskimi i towarowymi. Te działania są ważne szczególnie obecnie. To solidarna pomoc i ulgi w opłatach w sytuacji ograniczeń w przewozach spowodowanych skutkami epidemii" – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK S.A.

Działanie pomocowe przewidziane zostały także dla pasażerskich i towarowych przewoźników kolejowych, którzy okresowo wstrzymali kursowanie części pociągów. Mając na uwadze okresowe wstrzymanie kursowania części pociągów, PKP PLK zawiesiły obciążanie przewoźników opłatami rezerwacyjnymi z tytułu rezygnacji z całej lub części trasy w okresie od 13 marca do odwołania. "Ponadto od 14 marca również do odwołania przewoźnicy kolejowi nie będą obciążani opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym i/lub zwiększoną masą brutto niż wynika to z rozkładu jazdy" - czytamy.

>>> Czytaj też: Chińskie rynki zbytu mogą uratować polskie firmy