"Jeśli chodzi o Złoczew, spodziewamy się decyzji w sprawie koncesji do końca maja. Koncesja nie oznacza jednak realizacji inwestycji. Jeśli otrzymamy koncesję, rozpoczniemy wnikliwe analizy" - powiedział Dąbrowski podczas telekonferencji.

Dodał, że jak każdy projekt biznesowy, także ten musi wykazać pozytywny wynik.

Pod koniec lutego Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew" do 29 maja br.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

>>> Czytaj też: Timmermans: KE podtrzymuje plan zwiększenia celów redukcji emisji na 2030 r.