Prezes PKN Orlen: Decyzja KE w sprawie przejęcia Grupy Lotos nie opóźni sięWarszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Jeśli Komisja Europejska zgłosi uwagi do przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen (tzw. procedura "Statement of Objections"), to jest to całkowicie zgodne z obowiązującą procedurą. Nie zmienia to faktu, że ostateczna decyzja powinna zapaść do końca czerwca 2020 roku, poinformował ISBnews prezes koncernu Daniel Obajtek.

"Komisja może zgłosić uwagi i to jest całkowicie normalna procedura. My się do tych uwag ustosunkujemy i przedstawimy środki zaradcze w odniesieniu do tych, z którymi się zgadzamy. W przypadku uwag, z którymi się nie zgadzamy, przedstawimy własne analizy i wyliczenia popierające stanowisko PKN Orlen. Potem nastąpi tzw. market test i ostateczna decyzja KE. Zakładamy, że zapadnie ona z końcem czerwca, co oznacza, że ewentualne uwagi nie przedłużą tego procesu" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews.

"Nie sądzę, żeby Komisja ponownie zastosowała procedurę 'stop the clock', a to oznacza, że termin wciąż biegnie i ostateczna decyzja powinna zostać podjęta do końca czerwca" - dodał.

Prezes podkreślił, że właśnie w ciężkich czasach, takich jak obecnie, jest najlepszy moment na tego rodzaju fuzje. Jego zdaniem, energetyka i przemysł rafineryjny muszą przejść głębokie przeobrażenia, bo w kontekście zmieniającego się rynku i rosnącego znaczenia paliw alternatywnych może się okazać, że za 15-20 lat rafinerii w Europie już zwyczajnie nie będzie.

"Musimy być na to przygotowani, dywersyfikując źródła przychodów i wchodząc w nowe obszary działalności" - podsumował.

Proces przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 roku, podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 roku w gdańskiej spółce rozpoczął się proces due diligence, natomiast w listopadzie ubiegłego roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację. Ostateczny kształt wniosku trafił do Komisji na początku lipca ub.r. Dodatkowo pod koniec sierpnia 2019 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. Pod koniec września 2019 r. Komisja, zgodnie z praktyką zastosowała standardową dla drugiej fazy negocjacji procedurę "stop the clock".

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)