Archicom zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do zysku za 2019 r.


Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Archicom podjął uchwałę w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, podała spółka. W związku z tym rekomenduje przeznaczenie 44,6 mln zł (tj. kwoty odpowiadającej zyskowi netto w kwocie 61,03 mln zł pomniejszonemu o wypłacone zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok w wysokości 16,43 mln zł) na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend oraz zaliczek na dywidendę.
"Dotychczas emitent realizując założenia przyjętej polityki dywidendowej Archicom S.A. wypłacał akcjonariuszom w poprzednich latach dywidendę z zysku za dany rok obrotowy na poziomie co najmniej 50% wypracowanego zysku netto. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej emitenta, zarząd Archicom S.A. postanowił zawiesić politykę dywidendową Archicom SA, które to zawieszenie ma mieć zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019" - czytamy w komunikacie.
W związku z powyższym, zarząd postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, aby część zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 44 601 299,01 zł (tj. kwota odpowiadająca zyskowi netto w kwocie 61 030 318,53 zł pomniejszonemu o wypłacone w 2019 r. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok w wysokości 16 429 019,52 zł) przeznaczyć na utworzenie w spółce kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend oraz zaliczek na dywidendę, podano także.
Archicom odnotował 95,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 53 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 61,03 mln zł wobec 19,08 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.
(ISBnews)