Główny Urząd Statystyczny wyjaśnił, że w pierwszym kwartale br. na zewnętrznej granicy lądowej Unii Europejskiej na terenie Polski przeprowadzono 6,4 mln odpraw, o 13,3 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2019 r.; z czego 5,7 mln dotyczyło cudzoziemców (o 12,1 proc. mniej niż w 2019 r.) oraz 0,7 mln dotyczyło Polaków (o 22,8 proc. mniej niż w 2019 r.).

Według danych Urzędu, największy ruch odbywał się na granicy polsko-ukraińskiej (64 proc.). dalej były to Białoruś (26 proc.) i Rosja (10 proc.). Na granicy z Ukrainą, to obywatele tego państwa dominowali w przekraczaniu rubieży z Polską (97,2 proc.). Na granicy z Rosją, Rosjanie stanowi 90,8 proc. ogółu przekraczających tę granicę. W przypadku przejść z Białorusią, obywatele tego państwa stanowili 87,9 proc. osób przekraczających tę rubież.

GUS poinformował ponadto, że najwięcej przekroczeń granicy zewnętrznej, zarówno przez cudzoziemców jak i Polaków, odnotowano w styczniu (po 41,4 proc. ogółu odpraw cudzoziemców i Polaków w ciągu pierwszego kwartału), najmniej zaś w marcu - odpowiednio 20,6 i 18,7 proc. (PAP)

autor: Michał Boroń