Alior Bank od początku epidemii koronawirusa wdrożył wiele działań, które mają wesprzeć przedsiębiorców. Kolejnym etapem tej pomocy jest nasz udział w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników.
Media
Trudno przewidzieć, jaka będzie skala kryzysu gospodarczego i jak wielu sektorów dotknie w krótszej i dłuższej perspektywie. Dla wielu firm wyzwaniem będzie zapewnienie płynności finansowej i utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Na niekorzystny wpływ kryzysu epidemicznego i przedłużające się spowolnienie gospodarcze szczególnie narażony jest sektor MSP. OECD wskazuje, że mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to nawet 75 proc. firm z branż, które najbardziej ucierpiały na skutek wprowadzenia lockdownu. W Polsce w tym sektorze pracuje nawet 10 mln osób.
Problem z miejscami pracy nie dotyczy tylko naszego kraju. Tylko w USA bezrobotnych jest już blisko 26,5 mln osób. Z kolei w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii bezrobocie może dotknąć nawet 60 mln osób – szacuje firma konsultingowa McKinsey. Biorąc pod uwagę, że przed wybuchem kryzysu Polska miała jeden z najniższych wskaźników bezrobocia, sytuacja w naszym kraju może nie być tak dramatyczna, ale bez wątpienia liczba osób bez pracy wzrośnie. Badania pokazują, że niemal połowa Polaków obawia się utraty zatrudnienia. 14 proc. firm chce zredukować zatrudnienie, a niemal jedna trzecia obniżyć płace (badania PIE i PFR).
Dzisiaj sektor finansowy może być tym, który pomoże realnej gospodarce wyjść z problemów. W Alior Banku zdajemy sobie sprawę, jak ogromny jest wkład mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w wypracowanie PKB i kreowanie miejsc pracy dla milionów Polaków. W tej trudnej sytuacji nasza odpowiedzialność jest jeszcze większa. Stąd nasz udział w Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. Za naszym pośrednictwem mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające 1–9 pracowników) mogą otrzymać subwencję na kwotę do 324 tys. zł na trzy lata (średnio będzie to 72–96 tys. zł). Z kolei małe i średnie firmy, zatrudniające do 249 pracowników, mogą liczyć na finansowanie nawet do 3,5 mln zł na trzy lata – średnio 1,9 mln zł. Dzięki inicjatywie Polskiego Funduszu Rozwoju na pomoc może liczyć nawet 670 tys. polskich firm. Aż 75 proc. przyznanej kwoty może być bezzwrotne pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności, utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz w zależności od straty na sprzedaży. Liczymy na to, że dzięki współpracy z PFR przyczynimy się do utrzymania ciągłości wielu polskich biznesów, a przez to zachowania jak największej liczby miejsc pracy.
Możliwość wnioskowania o dotacje PFR w naszej bankowości internetowej gwarantuje wygodny i szybki sposób na uzyskanie finansowego wsparcia. Poziom mobilizacji wśród naszych pracowników jest bardzo wysoki. W ciągu dwóch tygodni wdrożyliśmy rozwiązania i dostosowaliśmy nasze systemy, by umożliwić klientom szybki dostęp do rządowej pomocy. Hasło naszej strategii – „Więcej niż bank” – nie mogło być bardziej adekwatne do tego, jak dziś postrzegamy naszą misję.
Program PFR to kolejne działanie, które jako Alior Bank podjęliśmy w ostatnich tygodniach, by wesprzeć polskich przedsiębiorców. Aby zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, zapewniamy naszym klientom bezpieczne, zdalne metody kontaktu za pośrednictwem kanałów cyfrowych, bez konieczności wizyty w placówce. Wykorzystujemy do tego podpis kwalifikowany. Wymiana dokumentów może się odbywać poprzez e-mail lub bankowość elektroniczną BusinessPro.
Udostępniliśmy także możliwość odroczenia spłaty rat kredytów. Klient może wnioskować o przesuniecie spłaty pełnej raty o trzy miesiące, a raty kapitałowej o sześć miesięcy. Klienci biznesowi korzystający z tego rozwiązania mogą podpisać aneks przy użyciu e-podpisu dostarczonego przez Autenti – fintech, w który zainwestowaliśmy kilka miesięcy temu.
Dostosowaliśmy również naszą ofertę do planu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu klienci mogą łatwiej i szybciej uzyskać finansowanie obrotowe. Firmom z segmentu MSP proponujemy gwarancję de minimis. Do tej pory na nowych zasadach udzieliliśmy ich 50. Gwarancję Biznesmax w formie pomocy de minimis kierujemy do firm innowacyjnych i proekologicznych. Z kolei gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to specjalne rozwiązanie dla średnich i dużych firm prowadzących pełną księgowość. Nowe, bardziej korzystne warunki wymienionych zabezpieczeń polegają m.in. na zwiększeniu wartości zabezpieczenia do 80 proc. wartości kredytu, wydłużeniu okresu gwarancji dla kredytów obrotowych nawet do 27 miesięcy czy rezygnacji z konieczności przedkładania dokumentacji w momencie składania wniosku.
Materiał powstał przy współpracy z Alior Bank