Wyleczeni stanowią 40 proc. wszystkich chorych na Covid-19. Od 1 marca, gdy w kraju zanotowano pierwszy przypadek infekcji koronawirusem, u 7581 osób potwierdzono jego obecność za pomocą testów laboratoryjnych, w tym u 77 w ciągu ostatniej doby.

Przedstawiając matematyczny model rozwoju epidemii, Duszek powiedział na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia, że współczynnik reprodukcji koronawirusa wynosi aktualnie 0,7. Znaczy to, że jedna zakażona osoba zakaża średnio mniej niż jedną kolejną osobę. Jego zdaniem dowodzi to, że epidemia zastała stłumiona.

Eksperci UISZ przewidują, że w maju nowych zakażeń koronawirusem będzie przybywać w tempie około 15 przypadków dziennie. Od 23 kwietnia dobowe przyrosty nowych przypadków utrzymują się poniżej 100. W poniedziałek było ich 41 - najmniej od 13 marca. Najwięcej zakażonych jednego dnia zanotowano 27 marca – 373.

Duszek podkreślił, że spada także liczba hospitalizowanych osób z koronawirusem. Według danych ministerstwa zdrowia jest ich obecnie 348, w tym 68 osób jest w stanie ciężkim lub wymaga pobytu na oddziale intensywnej terapii. W związku z Covid-19 w Czechach zmarło dotąd 227 osób, w tym dwie w ciągu ostatnich 24 godzin.

Vojtiech poinformował także o nowej strategii w dalszym ograniczaniu szerzenia się nowego koronawirusa. Testom mają być poddawani wszyscy mieszkańcy nowych ognisk epidemii. Obecnie dotyczy to kilku miejscowości na zachodzie Czech, w pobliżu granicy z Niemcami.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)