Alior Bank nie planuje emisji obligacji w najbliższych miesiącachWarszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank nie zakłada przeprowadzenia emisji obligacji w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Krzysztof Bachta.

"Nie planujemy w najbliższym czasie emisji obligacji - prospekt był elementem przygotowania pod emisję MREL. Na tę chwilę obligacje nie są nam potrzebne. Oczywiście, będziemy obserwować rynek, ale myślę, w najbliższych miesiącach nie będzie warunków do wychodzenia na rynek obligacji" - powiedział Bachta podczas konferencji prasowej.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła 4 maja prospekt Alior Banku sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1,5 mld zł.

W sierpniu 2019 roku rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)