Według informacji opublikowanych przez IU poszukiwane są 32 śmigłowce wielozadaniowe w trzech wersjach: wsparcia bojowego z możliwością prowadzenia zaawansowanego szkolenia lotniczego, dowodzenia oraz rozpoznania i walki elektronicznej. Śmigłowce muszą być zdolne do transportu pięciu żołnierzy z uzbrojeniem lub 1000 kg ładunku. Wymagania specjalistyczne, jakie powinien spełnić śmigłowiec zostaną podane oferentom po przystąpieniu do dialogu technicznego.

Dialog ma być prowadzony od lipca do grudnia 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony, gdy cele dialogu nie zostaną osiągnięte. Termin zgłoszeń do dialogu ustalono na 31 maja 2020 r.

Do dialogu mogą się zgłosić podmioty posiadające zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych w przypadku potencjalnych wykonawców mających siedzibę w Polsce lub umowami bilateralnymi podpisanych przez Polskę i kraj, gdzie miesi się siedziba potencjalnego wykonawcy.

Dialog techniczny obejmował będzie: ocenę możliwości pełnienia przez zgłoszony sprzęt wstępnie określonych wymagań, oszacowanie kosztów pozyskania, eksploatacji i wycofania sprzętu ze służby, oszacowanie terminów pozyskania, sprecyzowanie uwarunkowań dotyczycących zabezpieczenia logistycznego, bezpieczeństwa dostaw oraz szkolenia, określenie zasad odbioru i nadzorowania jakości, ewentualne utworzenie lub utrzymanie potencjału produkcyjnego, obsługowo-remontowego w przypadku określenia zadania jako PIBP (występowanie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa). (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk