Forte otrzymało z UP dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wys. 9,14 mln złWarszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Fabryka Mebli Forte otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie dofinasowanie, zgodnie ze złożonymi wnioskami, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 9 138 683,86 zł do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym i obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na pokrycie części składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, podała spółka.

Dofinansowanie dotyczy okresu kwiecień - maj 2020 r. i obejmuje pracowników zatrudnionych we wszystkich fabrykach spółki, tj. w Ostrowi Mazowieckiej, Białymstoku, Hajnówce i Suwałkach, podano.

"Jednocześnie spółka informuje, że spółka zależna od emitenta, TANNE Sp. z o.o. otrzymała także dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników za okres dwóch miesięcy tj. kwiecień i maj 2020 r. w wysokości 783 748,36 zł" - czytamy w komunikacie.

Forte złożyło Wojewódzkiego Urzędu Pracy wnioski o dofinansowanie także w zakresie wynagrodzeń pracowników za czerwiec 2020 r. w części dotyczącej obniżonego wymiaru czasu pracy oraz pokrycia składek na ubezpieczenie społeczne, podano także.

"Otrzymane dofinansowanie pozwoli na pokrycie części kosztów stałych, jakie ponosi spółka w zakresie wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy" - podsumowano.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r.

(ISBnews)