Dotychczas - jak podało MRPiPS - przedsiębiorcy złożyli blisko 3,6 mln wniosków o wsparcie z poszczególnych instrumentów tarczy antykryzysowej. Suma przyznanego wsparcia to już 7,77 mld zł.

Przedsiębiorcy najczęściej wnioskują o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych - takich wniosków wpłynęło ponad 1,6 mln. Liczba wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS przekroczyła natomiast 58,8 tys.

Przedsiębiorcy złożyli 24,2 tys. wniosków o wsparcie na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według danych MRPiPS w całej Polsce wojewódzkie urzędy pracy zrealizowały przelewy na ponad 2,69 mld zł. Wsparcie jest skierowane na ochronę prawie 600 tys. miejsc pracy.

Mikroprzedsiębiorcy wnioskują również o niskooprocentowane pożyczki do 5 tys. zł. Te pożyczki będą umarzane wraz z odsetkami, jeśli mikroprzedsiębiorca przez trzy miesiące nie zmniejszy zatrudnienia. Do powiatowych urzędów pracy złożono ponad 936 tys. wniosków o takie wsparcie, z czego dotychczas pozytywnie rozpatrzono 477 tys. Łączna wartość przyznanych pożyczek według wtorkowych danych wyniosła 2,38 mld zł.

Reklama

Z kolei o świadczenie postojowe zawnioskowało już ponad 728 tys. osób samozatrudnionych oraz 145 tys. zleceniobiorców. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 595 mln zł. Wysokość tego świadczenia to 2080 zł brutto (w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto).

"Tarcza antykryzysowa" opiera się na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych. Rząd szacuje, że wartość wsparcia oferowanego w ramach "tarczy antykryzysowej" i "tarczy finansowej" wyniesie ponad 312 mld zł.(PAP)

autorka: Olga Zakolska