Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 3,8% spadku w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo spadł w I kw. br. o 3,2% w strefie euro oraz o 2,6% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 3,3% spadku w tym ujęciu.  

>>> Czytaj też: Gospodarka Polski urosła o 1,9 proc. GUS podał dane za I kw. 2020 roku