FO Dębica: W wyniku kontroli UCS stwierdzono zaległość podatkową na 22,2 mln zł


Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębiaca otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015,
z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 22,2 mln zł.
"Spółka, podobnie jak w przypadku wyniku kontroli za rok 2014 [...] nie zgadza się z wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww. zwolnienia było prawidłowe" - czytamy w komunikacie.
"Ze względu na rozbieżność stanowiska spółki i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej kontroli możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko spółce. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w okresie objętym kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez spółkę zaległości podatkowej w wysokości 16,1 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynosiłyby ok. 6,1 mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłby się na wynik finansowy spółki" - czytamy dalej.
Wcześniej analogiczną zaległość stwierdzono w wyniku kontroli UCS za rok 2014, gdzie ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 19,4 mln zł.
Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,06 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)