Amica miała 16,3 mln zł zysku netto, 28,5 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.


Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Amica odnotowała 16,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 13,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 28,5 mln zł wobec 30,1 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 41,8 mln zł wobec 43,1 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 6,1% wobec 6,3% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 686,5 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 679,7 mln zł rok wcześniej.
"Wpływ COVID-19 na wyniki sprzedażowe był widoczny w 2 połowie marca. Poprawienie poziomu marży zysku na sprzedaży (+0,9 pkt proc.), wynika z poprawy rentowności towarów (zmiana portfolio we Francji i Polsce, niższe ceny zakupu), a także wzrostu udziału sprzętu grzejnego. [...] Wpływ COVID-19 na wyniki Grupy w I kwartale 2020r. był niewielki" - czytamy w raporcie.
"W pierwszym kwartale grupa widzi spadki sprzedaży które nastąpiły w wyniku epidemii Covid 19 (dotyczy rynku Polskiego i rynków Południowych). Jednocześnie warto zwrócić uwagę na bardzo dobrą sprzedaż na rynkach wschodnich, gdzie Amica odnotowała wzrosty sprzedaży w pierwszym kwartale o 29% w stosunku do 2019 roku. Wzrosty sprzedaży również dotyczyły rynku ukraińskiego (6,2%). Na rynkach zachodnich, mimo słabszej sprzedaży we Francji spółka zwiększyła przychody na rynku niemieckim i rynku brytyjskim" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 18 mln zł wobec 27,2 mln zł zysku rok wcześniej.
Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)