Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Synektik odnotował 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2019/2020 (październik 2019 - marzec 2020) wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 6,67 mln zł wobec 12,04 mln zł zysku rok wcześniej.
"W analizowanym okresie grupa wypracowała 11,5 mln zł znormalizowanej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych oraz prowadzonych prac rozwojowych), wobec 15,3 mln zł rok wcześniej" - czytamy w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,57 mln zł w I poł. r.obr. 2019/2020 wobec 84,76 mln zł rok wcześniej.
"W strukturze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik SA za okres od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r. dominuje segment sprzedaży sprzętu diagnostycznego i IT, który stanowi ponad 78% wartości sprzedaży ogółem. W badanym okresie sprzedaż w ramach w/w segmentu operacyjnego odnotowała spadek na poziomie 22% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2018. Drugim pod względem udziału w przychodach grupy kapitałowej Synektik SA jest segment produkcji radiofarmaceutyków, odpowiadający za prawie 22% obrotów, który odnotował wzrost sprzedaży o 57% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2018" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2019/2020 wyniósł 2,91 mln zł wobec 8,8 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.
(ISBnews)