Momentalnie przełamany został poziom 4,6000 i o godzinie 14.30 kurs EUR/PLN wynosił już 4,5460, co stanowiło ponad 2% zmianę względem wczorajszych poziomów zamknięcia.

Notowania USD/PLN obniżyły się w tym czasie o ok. 2,5%, do poziomu 3,4300. Później doszło jednak do  nieznacznego odreagowania tak szybkich zmian, w związku z czym złoty nieco stracił na wartości i pod koniec dnia kursy EUR/PLN i USD/PLN wynosiły odpowiednio: 4,5570 oraz 3,4370.

Ciężko jest jednak znaleźć konkretne czynniki fundamentalne, które mogły wpłynąć na przebieg dzisiejszych wydarzeń. Agencja ratingowa Fitch opublikowała dziś raport na temat perspektyw rozwoju dla państw tzw. Europy Wschodzącej, zgodnie z którym Polska wraz z Turcją uznane zostały za kraje najbardziej stabilne w regionie. Ponadto odczyt marcowych poziomów indeksu PMI dla Polski okazał się lepszy od prognoz. W dniu dzisiejszym na rynek napłynęły również informacje o bezrobociu w strefie euro, które w lutym wyniosło 8,5%, co jest wynikiem gorszym o 0,2 punktu procentowego od przewidywań. Mimo to kurs pary EUR/USD początkowo rósł o  ok. 70 pipsów, osiągając ok. godziny 15.00 poziom 1,3280. Opublikowany dzisiaj raport ADP mówiący o zmianie zatrudnienia w amerykańskim sektorze usług był również gorszy od oczekiwań. O godzinie 16.30  para EUR/USD była jednak na niemal niezmienionym poziomie i kurs wynosił 1,3260. W kontekście tych drobnych zmian kursu EUR/USD, jeszcze bardziej zaskakująco jawi się dzisiejsza silna aprecjacja złotego.

W dniu jutrzejszym może dojść do silnych wahań waluty europejskiej i dolara, co znalazłoby odzwierciedlenie w notowaniach złotego. Do informacji publicznej podana zostanie decyzja ECB oraz poznamy rezultat szczytu G20.

Juliusz Bursche
Departament Doradztwa i Analiz
DM TMS Brokers S.A.