Bioton podał także w innym komunikacie, iż podpisał z Ryszardem Krauze umowę zobowiązującą Krauzego do objęcia za 21 mln zł 105 mln nowo emitowanych akcji Biotonu.

W styczniu tego roku Bioton zawarł z Prokom Investments umowę, na podstawie której Prokom zobowiązał się "dołożyć należytej staranności" w celu pozyskania finansowania działalności spółki w łącznej kwocie 50 mln zł do końca 2009 roku. Obecny aneks podwyższył wielkość finansowania do 150 mln zł.

Finansowanie ma być udzielone przez Prokom lub podmioty trzecie w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki lub w formie pożyczek.

Jako element pomocy w pozyskiwaniu finansowania przez Prokom, Bioton podpisał umowę z Krauze, który obejmie 105 mln nowych akcji spółki.

"Na podstawie umowy Pan Ryszard Krauze zobowiązał się objąć nowo wyemitowane akcje Biotonu w ramach zwykłego albo warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Biotonu, w zależności od decyzji Biotonu" - napisano w komunikacie.

Jako zaliczkę Krauze wpłacił 15 mln zł.

Na poczet 150 mln zł wynikających z umowy z Prokomem zaliczono również pożyczkę z Chione Limited na kwotę 6.000.000 EUR (26,2 mln zł).