Spółka poinformowała, że ujemne różnice kursowe z tytułu zrealizowanych transakcji opcji walutowych za luty br. wyniosły ponad 1,46 mln zł.