Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 386,77 mln euro wobec 177,10 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 299,93 mln euro wobec 299,23 mln euro rok wcześniej.