"Na podstawie metody dochodowej jedną akcję spółki Aplisens wyceniamy na 8,9 zł. Na podstawie wyceny porównawczej jedną akcję spółki wyceniamy na 8,1 zł. Wskazania obu wycen różnią się na korzyść tej pierwszej. Wynika to ze stosunkowo niskich wycen firm notowanych na GPW. W żadnej z zastosowanych metod nie uwzględniliśmy wpływu na przyszłe wyniki planowanych przejęć" - napisali analitycy Millennium DM.

Spółka, która w ofercie publicznej zaoferuje 3,5 mln akcji, ustaliła cenę emisyjną na 9 zł za sztukę.

Analitycy Millennium DM wskazują na optymistyczne długoterminowe perspektywy rynku aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Ich zdaniem powinien on rosnąć w okresach koniunktury szybciej od PKB, zwłaszcza w regionach niedoinwestowanych - takich, jak Europa Środkowa i Wschodnia.

Analitycy podkreślają też wysokie wskaźniki rentowności spółki.

"Wynikają one naszym zdaniem w dużym stopniu z oferowania nie tylko samych urządzeń, ale także doradztwa przedsprzedażowego oraz serwisu posprzedażowego. Usługi dodatkowe stanowią istotny element oferty handlowej spółki i w głównej mierze stanowią o jej sukcesie" - napisano w raporcie.

Zdaniem Millennium DM spółka ma też ambitną strategię rozwoju, zgodnie z którą w ciągu najbliższych 3-4 lat zamierza umocnić pozycję lidera na rynku krajowym oraz zwiększyć udział rynkowy w krajach WNP, europejskich i azjatyckich poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje.