Inflacja na koniec tego roku wyniesie 2,1 proc., a w grudniu roku przyszłego będzie na poziomie 2,6 proc.

Deficyt na rachunku obrotów bieżących osiągnie natomiast w 2009 roku 4,5 proc. PKB, a w 2010 roku będzie to 3,9 proc. PKB.

GUS podał w środę, że w 2008 roku PKB wzrósł o 4,9 proc. wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 4,8 proc.