W czerwcu uczniowie ponadgimnazjalnych szkół o profilu ekonomicznym przystąpią do egzaminu zawodowego na technika ekonomistę. Swoją wiedzę i umiejętności mogą jednak sprawdzić już teraz, rozwiązując w Gazecie Prawnej specjalny test przygotowany w ramach organizowanego przez GP i firmę InsERT ogólnopolskiego próbnego egzaminu zawodowego.

– Zmierzenie się z tym testem pozwoli kandydatom na przyszłych techników ekonomistów nie tylko na zweryfikowanie swoich umiejętności, ale również zapozna z typem zadań, które będą przed nimi stawiane na egzaminie zawodowym – mówi Aleksander Greinert z firmy InsERT.

Dodaje, że zadania te mogą być pouczającym sprawdzianem nie tylko dla uczniów, ale i księgowych czy pracowników działów finansowych. Egzamin i próbne zadania mają na celu sprawdzenie podstawowych umiejętności zdającego z zakresu rachunkowości, rozliczeń podatkowych oraz ewidencjonowania operacji gospodarczych.

PRÓBNY EGZAMIN ZAWODOWY

28 kwietnia pobierz program InsERT GT ze strony www.gazetaprawna.pl. W Gazecie Prawnej znajdziesz przykładowe zadania do rozwiązania.

29 kwietnia znajdziesz odpowiedzi do wczorajszego testu w Gazecie Prawnej. Możesz je również sprawdzić, pobierając ze strony www.gazetaprawna.pl plik z archiwum systemu InsERT GT.