W zależności od zdefiniowanych przez bank funkcjonalności karty możliwe są dwie sytuacje. W pierwszej z nich aktywacja wznowionej karty płatniczej pociąga za sobą automatyczną dezaktywację starej karty. Stara karta zostaje zablokowana w systemach wydawniczych i autoryzacyjnych, co oznacza, że nie można już za jej pomocą dokonać transakcji. W drugiej – jeśli termin ważności starej karty jeszcze nie upłynął, a użytkownik aktywował już nową kartę, może równolegle korzystać z obu kart do czasu wygaśnięcia terminu ważności starej karty. By mieć pewność, które z rozwiązań dotyczy naszej karty, należy skontaktować się z bankiem – wydawcą karty. Dla bezpieczeństwa i wygody klienta banki zalecają, by z chwilą aktywacji nowej karty starą zniszczyć w sposób trwały i uniemożliwiający jej ponowne użycie (np. przecinając pasek magnetyczny i/lub chip).
Aby zwiększyć bezpieczeństwo posługiwania się kartami, należy pamiętać również o tym, aby nigdy nie tracić swojej karty z oczu. Obecnie prawie wszystkie punkty, w których płatność nie odbywa się przy kasie, ale w innym miejscu (np. przy stoliku w restauracji), wyposażone są w przenośne terminale. Nie ma zatem konieczności, aby obsługa oddalała się z kartą klienta, który reguluje rachunek. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność (bo dany lokal posiada jedynie terminal stacjonarny), bezpieczniej będzie, jeśli klient osobiście uda się do terminalu, zabezpieczając się w ten sposób przed nieuczciwymi sprzedawcami.
Grzegorz Długosz, członek zarządu firmy First Data Polska, właściciela marki POLCARD
Reklama