Wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 2,7 proc. , a w przyszłym przyspieszy do 3,2 proc. wobec ubiegłorocznych 1,7 proc., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW twierdzi, że Polska gospodarka "stosunkowo dobrze zniosła globalny kryzys gospodarczy".

W 2015 r. wzrost PKB prognozowany jest na 4,0 proc. W połowie marca szef misji MFW Poul Thomsen oczekiwał, że PKB Polski zwiększy się w tym roku o 2,75 proc., zaś w 2011 r. - o 3,25 proc. W październikowym raporcie MFW prognozował wzrost gospodarczy Polski na poziomie 1,0 proc. w 2009 r. i 2,2 proc. w 2010 r. Fundusz prognozuje także, że średnioroczna inflacja wyniesie w tym roku 2,3 proc. i 2,4 proc. w 2011 r. wobec 3,5 proc. w ub.r., zaś inflacja na koniec roku ukształtuje się na poziomie odpowiednio: 2,4 proc. i 2,5 proc. wobec 3,5 proc.

MFW spodziewa się także pogłębienia się deficytu na rachunku obrotów bieżących - do 2,8 proc. PKB w 2010 r. i 3,2 proc. w 2011 r. wobec 1,6 proc. w 2009 r.