MF podało również, że w 2010 roku miał miejsce spadek zadłużenia w bonach o 19,6 mld zł. Udział bonów w SPW na rynku krajowym na koniec grudnia wyniósł 5,5 proc. (najniższy historycznie poziom).

W grudniu 2010 r. średnia zapadalność długu kształtowała się na najwyższym historycznie poziomie 5,38.

Z komunikatu MF wynika, że do wykupu w 2011 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 104,4 mld zł, w tym: - bony skarbowe: 28,0 mld zł,- obligacje na rynku krajowym: 70,2 mld zł.