Dziś o 13.45 poznamy decyzję Europejskiego Banku Centralnego dotyczącą stóp procentowych w strefie euro. Powszechnie oczekiwane jest utrzymanie stóp przez EBC na niezmienionym poziomie. Główna stopa powinna po dzisiejszej decyzji nadal wynosić 1,00%.

Jednocześnie po zaostrzeniu tonu komunikatu z posiedzenia styczniowego nie spodziewamy się istotnych zmian w treści komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu, ponieważ członków rady EBC nie powinny zaskoczyć najnowsze kwartalne prognozy, z którymi zapoznają się na posiedzeniu.

W związku z komunikatem w szczególności oczekujemy: utrzymania oceny „wciąż” odpowiedniego poziomu stóp procentowych, utrzymania oceny, że w średnim okresie wskaźnik inflacji powinien powrócić do poziomów spójnych z celami EBC, a z drugiej strony: utrzymania bilansu ryzyk wyższego wzrostu inflacji i konieczności „ścisłego monitorowania sytuacji gospodarczej” oraz gotowości rady EBC do reagowania.

Źródło nieznane