Uszkodzone amortyzatory, popękane i odkształcone felgi oraz zniszczone opony – to tylko niektóre z problemów, z którymi muszą borykać się użytkownicy polskich dróg. Feralnych miejsc można unikać albo próbować uzyskać odszkodowanie za zniszczenia. Oto szczegóły.

„Już przy pierwszych roztopach znacznie wzrasta liczba zgłaszanych szkód komunikacyjnych, spowodowanych wpadnięciem w dziurę. Najczęstsze uszkodzenia pojazdu to problemy z zawieszeniem, a w szczególności układem jezdnym oraz amortyzatorami. Uszkodzeniom ulegają również felgi i opony, które odkształcają się lub pękają pod wpływem uderzenia” – mówi Tomasz Piotrowski z Sopockiego Instytutu Ubezpieczeń.

Jeśli jednak spotka już nas przykra niespodzianka związana z wpadnięciem w dziurę, ekspert radzi, co należy po kolei zrobić, aby móc ubiegać się o odszkodowanie:

1. Zatrzymaj się i zrób zdjęcie

Zrób zdjęcia i dołącz je do dokumentacji, którą skompletujesz. Jeśli nie jedziesz sam, spisz zeznania pasażerów, którzy z Tobą podróżowali lub innych osób, które były świadkami zdarzenia.

2. Zawiadom policję

Poproś o interwencję Policji i przyjazd na miejsce zdarzenia w celu sporządzenia stosownej notatki policyjnej wraz z opisem uszkodzeń auta.

3. Sprawdź, kto jest zarządcą drogi

W tym celu skontaktuj się z Urzędem Gminy, Powiatu lub Województwa i dowiedz się dokładnie, kto jest zarządcą drogi i odpowiada za ten jej odcinek. Właścicielem drogi może być Gmina, Powiat, Województwo, lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Z reguły każdy zarządca dróg posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, co oznacza, że po rozpatrzeniu roszczenia to Ubezpieczyciel podejmuje decyzję o ewentualnej wypłacie odszkodowania na rzecz poszkodowanego.

4. Złóż roszczenie z tytułu uszkodzenia auta

Wypełnij stosowny formularz wskazany przez zarządcę dróg. Z reguły wzory formularzy publikowane są na stronach internetowych zarządców dróg.
Należy również dołączyć wszelkie dodatkowe dokumenty, które udało się zebrać – zdjęcia, notatki z policji, zeznania świadków itp.
W tym czasie uszkodzone auto można oddać do naprawy. Jeśli naprawa zostanie ukończona przed złożeniem roszczenia do zarządcy, wówczas kserokopię kosztorysu oraz paragony z warsztatu można załączyć do dokumentacji.

5. Zabezpiecz prawa regresowe

Zgromadzenie jak największej ilości dowodów i dokumentów, pozwoli nam udowodnić, że do szkody doszło na skutek złego stanu drogi. Właściwe zabezpieczenie roszczenia umożliwi nam nie tylko uzyskanie odszkodowania z polisy OC zarządcy drogi, ale również skuteczne przeprowadzenie postępowania regresowego, jeżeli zdecydujemy się na likwidację szkody z polisy Autocasco, które przywróci nam uprawnienia do zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia.

„Zasadnicza trudność w uzyskaniu od zarządcy drogi czy jego ubezpieczyciela OC odszkodowania za zniszczony na wyrwie w jezdni samochód polega na udowodnieniu, że pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku kontaktu z konkretną dziurą na konkretnej drodze – w konsekwencji, że odpowiedzialność za szkodę ponosi zarządca odpowiadający za stan danego odcinka drogi” – wyjaśnia Piotr Dyszlewicz z Biura Likwidacji Szkód Ergo Hestii.

Ogólnopolski ranking odcinków dróg z najniebezpieczniejszymi dziurami / Forsal.pl
Dziurawa droga Fot. Shutterstock / Inne