W rekomendacji przyjęto kurs na poziomie 47,91zł.

W czwartek ok. godz. 16:30 za jedną akcję spółki płacono 49,70 zł po wzroście o 3,09%.

"Wygląda na to, że spółka Asseco Poland zmieniła ostatnio nieco swoją strategię ekspansji, zastępując wiele małych kroków — czyli liczne przejęcia w całej Europie — większymi posunięciami. Pod koniec 2010 r. sfinalizowano akwizycję izraelskiej firmy Formula Systems, a kierownictwo AP rozważa kolejne znaczne przejęcie, które może zostać zrealizowane w nadchodzących miesiącach. Na szczęście dla spółki jej zdolności do generowania gotówki pozostają na wysokim poziomie, zwłaszcza że duża część wydatków związanych z inwestycją w nową siedzibę została zrealizowana w 2010 r." - czytamy w raporcie.

Jego autorzy oceniają, że 2011 r. może być trudny dla lidera polskiego rynku informatycznego.

"Rok 2011 może być dla spółki niełatwy, jeden z wysokomarżowych kontraktów dobiegł końca, rośnie udział zysku EBIT generowanego w walutach obcych (do 48% skonsolidowanego zysku), a naszym zdaniem Asseco nie wykorzystuje swojego potencjału, stosując niewłaściwą strategię dystrybucji gotówki (zasoby gotówkowe sięgają 23% kapitalizacji rynkowej AP). (...) Nasza wycena DCF wskazuje na 12-miesięczną cenę docelową 58 zł, 21% powyżej aktualnego kursu, dlatego też wznawiamy rekomendację 'kupuj' dla akcji AP" - czytamy dalej.