„Po przejściu własności, w grupie Ipopema pojawiła się nowa spółka zależna, która będzie funkcjonowała pod nazwą Ipopema Asset Management. Nowy podmiot zarządza aktywami o wartości 2,7 mld zł" – czytamy w komunikacie. Realizacja transakcji, zakończona przeniesieniem własności akcji Credit Suisse Asset Management Polska (CSAM) na Ipopema Securities, była poprzedzona akceptacją ze strony UOKiK oraz KNF. „Po otrzymaniu we wrześniu decyzji o braku sprzeciwu Komisji, prowadzone od dłuższego czasu prace nad integracją operacyjną CSAM z Grupą Ipopema weszły w finalną fazę i zostały z powodzeniem zakończone. Dzięki temu, przejście własności odbywa się w sposób niezauważalny dla dotychczasowych klientów" – powiedział Jacek Lewandowski, prezes Ipopema Securities, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że do końca tego roku potrwa integracja zespołów, procesów i produktów Ipopema TFI oraz CSAM. „Nowa spółka w grupie stanie się centrum kompetencji w zakresie zarządzania aktywami i funduszami. Do końca roku Ipopema Asset Management przejmie zarządzanie portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonymi przez Ipopema TFI. Już we wrześniu Ipopema TFI zawarło umowy o zarządzanie subfunduszami Ipopema Makro Alokacji oraz Ipopema Obligacji z CSAM, jako wstęp do ekspansji grupy Ipopema na rynku produktów inwestycyjnych dla klientów detalicznych" – czytamy dalej. W komunikacie zaznaczono, że przejęcie spółki pozwoli również na wzrost skali działalności grupy w obszarze zarządzania aktywami o kilkadziesiąt portfeli, o łącznej wartości ponad 2,7 mld zł. „Pozwoli także wzmocnić kluczowe kompetencje linii biznesowej zarządzania aktywami. Grupa wykorzysta doświadczenie zespołu CSAM w obszarze instrumentów dłużnych w celu dywersyfikacji obecnej oferty produktowej (fundusze zamknięte, fundusze otwarte, zarządzania portfelami). Według prezesa Ipopemy grupa liczy również na wykorzystywanie możliwości dotarcia do nowej bazy klientów z ofertą innych usług świadczonych w ramach grupy.