BUDOSTAL-5

Budostal-5 otrzymał od Sądu Rejonowego w Krakowie postanowienie z 29 lutego 2012 r. o ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu - poinformowała spółka w komunikacie.

Budostal-5 złożył do krakowskiego sądu wniosek o upadłość 30 grudnia 2011 roku.

Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2010 r. Zajmuje się m.in. robotami drogowymi, torowymi i wodno-kanalizacyjnymi.

CIENA

Reklama

Naukowcy z firmy Ciena, specjalizującej się w obsłudze sieci optycznych, opracowali technologię WaveLogic 3. Umożliwia ona nawet 40-krotne zwiększenie prędkości transmisji danych w sieciach światłowodowych - z obecnie powszechnego 10 Gb/s do 400 Gb/s w pojedynczym kanale optycznym - podała spółka. W praktyce oznacza to, że przesłanie zawartości pełnej płyty Blu-ray nie powinno zająć więcej niż pół sekundy.

Choć na taką przepustowość nie ma co na razie liczyć w zastosowaniach domowych, nowa technologia ma bardzo istotne znaczenie dla operatorów telekomunikacyjnych. Opracowana przez firmę Ciena technologia pozwoli bowiem na znaczne zwiększenie prędkości transmisji w już istniejących sieciach. W związku z rosnącą popularnością smartfonów, tabletów i przetwarzania aplikacji w chmurze, liczba przesyłanych za pośrednictwem ich sieci danych bardzo szybko rośnie. Operatorzy muszą więc z jednej strony sprostać wymaganiom klientów oczekujących szybkiego i komfortowego dostępu do Internetu, z drugiej - ze względu na silną konkurencję - minimalizować koszty inwestycji.

Bardzo ważną cechą nowej technologii Cieny jest możliwość szybkiego przesyłania znacznej ilości danych na duże odległości. Jest to ważne zwłaszcza dla operatorów sieci podmorskich o długości często przekraczającej 6 tys. km. W sieciach podmorskich, WaveLogic 3 umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 100 Gb/s. Dodatkowo, sieci zbudowane w technologii WaveLogic mogą być programowane. Oznacza to, że operatorzy mogą bardzo szybko reagować na zmieniające się wymagania klientów i na bieżąco dostosowywać się do ich aktualnych potrzeb, zarówno jeśli chodzi o przepustowość, zasięg sieci, jak i wskaźniki opóźnień.

Wprowadzenie nowej technologii zapowiedzieli już między innymi British Telecom oraz Southern Cross.

COMARCH

Comarch chce, by od 2012 roku sprzedaż zagraniczna stanowiła ponad 50 proc. całości przychodów grupy. Grupa będzie też koncentrować swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, a ograniczy działalność na rynkach azjatyckich - poinformował na konferencji prasowej wiceprezes Comarchu, Konrad Tarański.

"Rezygnujemy z aktywnej działalności w Azji np. w Chinach, czy Wietnamie. Wynika to z naszych obserwacji możliwości rozwoju, ryzyk i kosztów. Mimo perspektywiczności tych rynków nie jest to dla nas atrakcyjny obszar. Znacznie bliżej, w Europie, są bardziej atrakcyjne rynki" - powiedział na konferencji Tarański.

"Koncentrujemy się na tym, co jest bliżej nas. Chcemy zdobywać rynek Europy Zachodniej i Ameryki, a ograniczyć działalność w pozostałych regionach świata" - dodał.

"Jeśli chodzi o geograficzną strukturę sprzedaży w 2011 roku to 46,1 proc. sprzedaży to była zagranica, a 53,9 proc. kraj. Jeśli te trendy się utrzymają, to w tym roku z zagranicy powinno pochodzić więcej niż połowa sprzedaży i w kolejnych latach powinno to rosnąć" - powiedział również.

Dla porównania w 2010 roku zagraniczne przychody grupy stanowiły 41,5 proc. przychodów grupy ogółem, a przychody w kraju 58,5 proc.

Wiceprezes powiedział też, że grupa Comarch, która na koniec 2011 roku zatrudniała 3.446 osób, nie planuje zmiany poziomu zatrudnienia w tym roku, chyba że zdobyłaby jakieś duże kontrakty na rynku, wtedy wzrost zatrudnienia byłby konieczny.

Dodał, że inwestycje w 2012 roku mogą być niższe niż w ubiegłym roku m.in. dlatego, że w tym roku zakończy się budowa centrum danych w Dreźnie. Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły w 2011 roku ok. 97 mln zł.

Comarch chce w tym roku m.in. utrzymywać nakłady na działalność R&D, kontynuować mniejsze przejęcia (w styczniu grupa przejęła szwajcarską A-MEA Informatik za 2 mln CHF, czyli ok. 7,03 mln zł) i uruchomić działalność Centrum Medycznego iMed24.

W IV kw. 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 282 mln zł wobec 264 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 39,8 mln zł wobec 20,6 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 40,9 mln zł wobec 30,93 mln zł.

"Mieliśmy udany kwartał na co wpłynęło kilka czynników m.in. spora ilość kontraktów realizowanych przez grupę, a w czwartym kwartale mieliśmy też do czynienia ze słabym złotym, co takim spółkom jak Comarch pomaga" - powiedział Tarański.

Narastająco po czterech kwartałach skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 784,6 mln zł wobec 761,4 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 39,6 mln zł wobec 24,82 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 37,5 mln zł wobec 43,7 mln zł.

"Mimo lepszych wyników operacyjnych zysk jest niższy, bo w 2011 roku większa część straty przypadała na akcjonariuszy grupy Comarch niż było to w 2010 roku" - powiedział wiceprezes.

Dodał, że w 2012 roku wynik operacyjny niemieckiej spółki zależnej Comarch Software und Beratung powinien być co najmniej zerowy. W 2011 roku przychody ze sprzedaży Comarch SuB AG wyniosły 119,2 mln zł, strata operacyjna 20,8 mln zł, a strata netto 16,6 mln zł.

JSW

Rada nadzorcza JSW powołała Roberta Kozłowskiego na stanowisko wiceprezesa spółki ds. ekonomicznych z dniem 1 kwietnia - podała JSW w komunikacie.

Obecnie Kozłowski prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania. Wcześniej pracował m.in. w Paged, Yawal, grupie Bartimpex i Firmie Chemicznej Dwory (obecnie Synthos).

TRAKCJA-TILTRA

Banki przedłużyły okres zawieszenia działań egzekucyjnych wobec Poldimu, spółki zależnej Trakcji-Tiltry, do 31 marca 2012 r. - podała Trakcja-Tiltra w komunikacie.

Poprzednio okres zawieszenia obowiązywać miał do 28 lutego 2012 r.

W styczniu Trakcja-Tiltra podała, że umowa dotycząca zawieszenia działań egzekucyjnych wobec Poldimu została zawarta z uwagi na rozważaną przez wierzycieli możliwość restrukturyzacji zadłużenia.

Umowa ma także zapewnić Poldimowi możliwość dalszego funkcjonowania oraz wykonywania zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Umowę zawarły banki: Polska Kasa Opieki, Raiffeisen Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Millenium, ING Bank Śląski.

W okresie do 31 marca żaden z wierzycieli nie podejmie m.in. czynności związanych z dochodzeniem lub zabezpieczeniem jakichkolwiek wierzytelności lub roszczeń, nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji, nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości, ani nie podejmie żadnych czynności mających na celu wszczęcie jakichkolwiek postępowań upadłościowych w odniesieniu do Poldim lub innego członka grupy.

WORK SERVICE

Cena maksymalna sprzedaży akcji spółki Work Service, zajmującej się rekrutacją pracowników tymczasowych i doradztwem personalnym, w ofercie publicznej została podwyższona do 7,5 zł. Spółka przesunęła ponadto terminy oferty publicznej - podał Work Service w komunikacie prasowym. W komunikacie poinformowano również, że Dom Maklerski IDM SA zagwarantował objęcie do 5 milionów akcji spółki po cenie 6,0 zł za akcję.

"Ze względu na poprawiającą się sytuację na rynkach kapitałowych Work Service postanowił podnieść cenę maksymalną za swoje akcje do poziomu 7,50 zł" - napisano w komunikacie.

"Nowa cena maksymalna jest również wynikiem popisania umowy z IDM SA, na objęcie nawet do 5 milionów akcji Work Service za kwotę 6,00 zł za akcję" - dodano.

Spółka poinformowała ponadto w komunikacie, że w związku z realizacją jednego z wcześniejszych celów emisji oraz zwiększeniem potencjalnych wpływów z emisji akcji, zaktualizowała cele emisyjne i dodatkowe środki chce przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego firmy oraz kolejne przejęcie spółki z sektora usług personalnych, wartej ok. 50 mln zł.

Deklaracje nabycia w procesie budowy książki popytu będą przyjmowane w przedziale cenowym od 6,00 do 7,50 zł za akcję.

Do objęcia oferowanych jest 20 mln akcji serii L, z czego 15 mln w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz 5 mln w transzy otwartej.

Oferującym jest Dom Maklerski IDM SA.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram oferty publicznej spółki Work Service:

19-20 marca 2012 r. - składanie deklaracji nabycia;

21 marca - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

22 marca - otwarcie publicznej subskrypcji;

22-26 marca - przyjmowanie podstawowych zapisów na akcje oferowane;

26 marca - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

27 marca - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych;

28-29 marca - przyjmowanie dodatkowych zapisów na akcje oferowane;

29 marca - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji - planowany przydział akcji oferowanych.