Papiery wartościowe objęte prospektem emisyjnym to 356.018 akcji serii C. Prospekt emisyjny przygotowany został w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Wcześniej Mo-Bruk, notowana na NewConnect spółka z sektora gospodarki odpadami i produkcji paliw alternatywnych, planowała debiut na rynku głównym GPW jeszcze w I kw. 2012 roku.

Przejściu na główny parkiet nie towarzyszy oferta akcji, środki konieczne do zrealizowania zamierzonych inwestycji spółka pozyskała m.in. podczas emisji obligacji. Mo-Bruk uplasował w 2011 papiery dłużne o wartości nominalnej 50 mln zł.

Jak zaznaczał wcześniej wiceprezes Mo-Bruk Wiktor Mokrzycki, obecna sytuacja finansowa umożliwia realizację założonych zadań i inwestycji. Liczy, że do 2014 r. przyczynią się one do dynamicznego wzrostu wyników finansowych spółki.