"To dobra kandydatura. Bielecki pracował już w EBOiR, jest też byłym premierem. Ponadto argumentem przemawiającym za jego kandydaturą jest także to, iż Polska może służyć jako przykład kraju, który bardzo dobrze wykorzystuje środki z EBOiR w procesie transformacji. To mocne argumenty za tym, żeby ta kandydatura została rozważona.

Polska obecnie nie ma żadnego znaczącego przedstawiciela w ważnych instytucjach europejskich. Skończyła się już kadencja Jerzego Buzka na stanowisku szefa Parlamentu Europejskiego. Moim zdaniem mamy szansę otrzymania tak ważnego stanowiska w strukturach europejskich, jakim jest szef EBOiR".