Jak podkreślił operator farmy Borkum - firma Trianel, farma ma zacząć działać z początkiem 2013 r. Trianel zaznaczył, że Borkum będzie jedną z pierwszych uruchomionych farm wiatrowych na Morzu Północnym. Firma przypomina, że zatwierdzono budowę 22 takich instalacji.

Francuski koncern podkreślił z kolei, że do 2014 r. ma dostarczyć ponad 120 turbin do głównych morskich farm wiatrowych w Niemczech. Areva zaznaczyła, że gondole i łopaty zostały wyprodukowane w fabrykach koncernu w Niemczech; wszystkie gondole zostały sprawdzone w warunkach pełnego obciążenia na specjalnym, jedynym tego typu na świecie stanowisku testowym firmy Areva Wind.

"W Niemczech oraz w przyszłości we Francji i Wielkiej Brytanii Areva będzie zaangażowana w projekty farm wiatrowych na wielką skalę, co umocni pozycję firmy na arenie trzech wiodących krajów europejskich" - ocenił prezes Areva Renewables Louis-Franois Durret.

Areva poinformowała też, że planuje wystartować w przetargach na budowę pięciu farm wiatrowych we Francji.

Farma wiatrowa Borkum powstaje 45 km na północ od Borkum - jednej z Wysp Wschodniofryzyjskich. Trianel to wspólne przedsięwzięcie spółek komunalnych okolicznych samorządów. Jak podkreśla firma, dzięki własnemu źródłu energii z przyjaznego dla środowiska źródła region stanie się bardziej niezależny od wielkich producentów energii, a ponadto będzie mógł ją zaoferować mieszkańcom.